Sıkça Sorulan Sorular

Anasayfa » Sıkça Sorulan Sorular
Yöneticinin Sorumlulukları Nelerdir?
Yönetici Sorumlulukları Kat mülkiyeti kanununa göre, ana taşınmazın yönetimi için atanan yönetici yada yönetim kurulu vekil statüsünde olup üçüncü kişilere...
DEVAMINI OKU
Yönetici Seçimi nasıl yapılır?
Yönetici Seçimi YÖNETİCİ SEÇİMİNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN KURALLAR Ve Yönetici ile ilgili Yargıtay Kararları * Yönetici seçilen kat maliki bunu...
DEVAMINI OKU
Yönetici Görevleri Nelerdir?
Yönetici Görevleri Kat mülkiyeti Kanununa göre) Kat Mülkiyeti Kanunu Genel yönetim işlerinin görülmesi. Madde 35 – Yöneticinin görevleri, yönetim planında...
DEVAMINI OKU
Yönetici denetimi nasıl yapılır?
Yönetici Denetimi Home Yönetici Denetimi Madde 41 – Kat malikleri kurulu,yöneticinin bu görevdeki tutumunu devamlı olarak denetler ve haklı bir...
DEVAMINI OKU
Yönetiim Kurulu Nedir?
(Kat mülkiyeti Kanununa göre) Madde 34 – Kat malikleri, anagayrimenkulün yönetimini kendi aralarından veya dışarıdan seçecekleri bir kimseye veya üç...
DEVAMINI OKU
Apartman Yönetimlerinin Yıllık Periyodik İşleri Nelerdir.?
Yıllık Periyodik İşler Apartman ve sitelerin işletme projelerinde o sene yapılması gereken büyük projeler olabilir (su arıtma- otopark tanzimi-doğal gaza...
DEVAMINI OKU
Ücetli İzin Yönetmeliği
Ücretli İzin Yönetmeliği Home Ücretli İzin Yönetmeliği (03.03.2004 tarihli ve 25391 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve...
DEVAMINI OKU
Otopark Yönetmeliği Nedir?
OTOPARK YÖNETMELİĞİ (01.07.1993-21624) Amaç ve Dayanak Madde 1- 3194 sayılı İmar Kanununun 37 nci ve 44 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanan...
DEVAMINI OKU
Kapıcı Kaloriferci Çalışma Talimatı ve Saatleri Nelerdir?
KAPICI , KALORİFERCİ ÇALIŞMA TALİMATI : (Konut kapıcıları tüzüğünün 3/g maddesi uyarınca düzenlenmiştir. Ana taşınmazın girişinde ilan panosunda devamlı asılı...
DEVAMINI OKU
İşletme Projesi Nedir?
Madde 37 – (Değişik 13/04/1983-2814/12 md.) Kat malikleri kurulunca kabul edilmiş işletme projesi yoksa yönetici gecikmeksizin bir işletme projesi yapar....
DEVAMINI OKU
Gayrimenkul Kiraları Kanunu Nedir?
Gayrimenkul Kiraları Hakkında Kanun Kanun Numarası : 6570 Kabul Tarihi : 18/5/1955 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih: 27/5/1955 Sayı: 9013...
DEVAMINI OKU
Apartmanların Tutmak Zorunda Oldukları Defterler Nelerdir?
Defter Tutma Yöneticinin ana yapının korunması ile ilgili önlemleri alabilmesi için,öncelikle kat malikleri kurulunun bu konuda bir karar vermesi veya...
DEVAMINI OKU
12